Search This Blog

Wednesday, November 24, 2010

ksheerAbdhi kanyakakku-క్షీరాబ్ధి కన్యకక్కు -க்ஷீராப்தி கன்யககு

pallavi 
ksheerAbdhi kanyakakku   

SrI mahA lakshmikkini
neerajAlayakkunu neerAjanam 

க்ஷீராப்தி கன்யககு
ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மிக்கினி
நீரஜாலயகுனு  நீராஜனம் (க்ஷீராப்தி)

charaNam 1 
jalajAkshi mOmunakku
jakkuva kuchambulakku
nelakonna kappurappu neerAjanam
aLivENi thurumunakku, hasthakamalambulakku
niluvu mANikyamula neerAjanam
ஜலஜாக்ஷி மோமுனகு
ஜக்கவ குச்சம்புலகு
நெலகொந்ந்  கப்புரப்பு நீராஜனம்
அளிவேணி துருமுனகு ஹச்தகமலம்புலகு
நிலுவு மாணீக்யமுல     நீராஜனம் (க்ஷீராப்தி)
charaNam 2 
pagaTu SrI vENkaTESu paTTapuRANIyai
negaDu sathi kaLalakkunu
neerAjanam
jagathi alamElu mamga
sakkadanamula kella
niguDu nija SObhanappu neerAjanam
பகடு ஸ்ரீ வெங்கடேஸு பட்டபுராணியை
நெகடு சதி கலலகுனு  
நீராஜனம்
ஜகதி அலமேலு மங்கா
சக்கதனமுல  கெல்ல
நிகுடு நிஜ சாபனப்பு  நீராஜனம் (க்ஷீராப்தி)
க்ஷீராப்தி கன்யககு நீராஜனம் ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மிக்கினி நீராஜனம்
நீரஜாலயகுனு  நீராஜனம் நீராஜனம் 

charaNam 3 
charaNa kisalayamulakku
sakhiyarambhorulakku
nirathamagu mutthela
neerAjanam aridi jaghanambunakku
athiva nijanabhikki
nirathinAnAvarNa
neerAjanam (
This saranam is not sung)
Note: This is Shree Annamaacharya's song. The script in telugu.
క్షీరాబ్ధి కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికిని
నీరజాలయకు నీరాజనం   
జలజాక్షి మోమునకు జక్కవ కుచంబులకు
నెలకొన్న కప్పురపు నీరాజనం
అలివేణి తురుమునకు హస్తకమలంబులకు
నిలువుమాణిక్యముల నీరాజనం

చరణ కిసలయములకు సకియరంభోరులకు
నిరతమగు ముత్తేల నీరాజనం
అరిది జఘనంబునకు అతివనిజనాభికిని
నిరతి నానావర్ణ నీరాజనం

పగటు శ్రీవేంకటేశు పట్టపురాణియై
నెగడు సతికళలకును నీరాజనం
జగతి నలమేల్మంగ చక్కదనములకెల్ల
నిగుడు నిజ శోభనపు నీరాజ   

Meaning:
neeraajanam (haarati, benediction) to the daughter of the milky ocean, to the goddess shree mahaa lakshmi, and to the one whose abode is a lotus.
Neeraajanam to the Daughter of the King of the Ocean of Milk;
Neerajanam to Sri Mahalakshmi, the divine consort of Lord Vishnu; 
Neerajanam to the One who was born on a Golden Lotus!! 
Neerajanam with bright and fresh camphor to the glowing face of the Lady whose eyes resemble Lotus; 
Neerajanam as also to Her artful breasts; 
Neerajanam with gigantic gems to the black mass of hair and to the hands as soft as a Lotus; 
Neerajanam with the sparkling pearls to the Lotus Feet and to the voice which produce pleasant sounds; 
Benediction with diverse colours of appreciation to the thin waistline and to the navel alike; 
Neerajanam to the crowned Queen of Lord Venkateswara as also to Her beautiful persona; 
Neerajanams with the florid fragrance to the beauty of Alamelu Manga !!
video

ராரா மாயிண்டிதா க ரகு-ராரா மாயிண்டிதா க ரகு-రారా మయిన్దితా క రఘు

பல்லவி
ராரா மாயிண்டிதா க ரகு-
வீர ஸுகுமார ம் ரொக்கேரா (ராரா)
அனுபல்லவி
ராரா தசர த, குமார நந்நேலு 
கோரா தாளலேரா ராம  (ராரா)
சரணம்
தி க்கு நீவலுசு தெ லிஸி நநு ப் ரோவ
க் ரக்குந கருணநு நீசே
ஜிக்கியுநந தெல்ல மறதுரா யிக
த்யாக ராஜநி பா க் யமா (ராரா)

Note:The song is composed by St,Thyagaraja. The meaning of the song.(The first two saranams are not sung and therefore not given.The meaning of all charams are given)
என் இல்லத்திற்கு எழுந்தருள்வாய்! ரகுவீரனே!வடிவழகனே!உன்னை வணங்குகிறேன். வாராய்!தயரதன் மைந்தனே! என்னை ஏற்றுக்கொள்க! நான் இனி பொருக்கேன்.
தாமரைகண்ணனே! நான் விரும்பிய கோரிக்கைகள் கைகூடுவதற்கு முன்னமே உன் வழியில் நீ செல்வதைக் கண்டு உளம் நொந்தேன். நல்லோரைக் காப்பவனே! இனிது புறப்பட்டு இன்றாவது (வருக)
அதிகாலையில் எழுந்து மிகுந்த புண்ணியத்துடன் எனக்கு புத்தி சொல்லி காபபாற்றுகிறாயே தவிர, பால் வடியும் உன் திருமுகத்தை பார்த்துக்கொண்டே உன்னருகில் நின்று உன்னை தினமும் பூஜிக்குமாறு (நீ வரவேண்டும்).
video
எனக்கு கதி நீயே யென்று தெரிந்தும் என்னைக் காப்பாற்ற விரைவில் கருணையுடன் வாராயோ.உன்னுடன் நான் ஒன்றியிருப்பதத் திரும்பவும் மறந்தாயோ?ஸ்ரீ தியாகராஜனின் பாக்கியமே!

Tuesday, November 23, 2010

Nannu brova lalitha vegame-நன்னு ப்ரோவ லலிதா வேகமே -నన్ను బ్రోవ లలిత వేగమే

Goddess Meenakshi

నన్ను బ్రోవ లలిత వేగమే -Nannu brova lalitha vegame- நன்னு ப்ரோவ லலிதா வேகமே
||pallavi||
Nannu brova lalitha vegame
Chaalaninnu nera nammiyunna
Vadugadha bhaktha kalpakalatha
நன்னு ப்ரோவ லலிதா வேகமே
சாலநின்னு நேர நம்மியுன்ன               
வாடுகத  பக்த கல்பகலதா  (நன்னு)Sumeru madhya nilaye
shyamakrushnuni sodhari Kaumari
uma shri minakshamma shamkari
O Maharaajmi rakshimba samayamu (nannu brovu...

||anu pallavi||
Ninnuvina evvarunaaru gathi
Janani athi vegame vachchi
(nannu brovu...)
நின்னுவினா எவ்வரு நாரு  கதி  
ஜனனி அதி வேகமே வச்சிvideopart I(Pallavi&Anupallavi) 


(last saranam)
சுமேரு மத்ய நிலையே
ஷ்யாமக்ருஷ்ணுனி சோதரி கௌமாரி
உமா ஸ்ரீ மீனாக்ஷம்மா  சங்கரி
ஒ மகாராஜ்மி ரக்ஷிம்ப சமயமி  (நன்னு)

videolast part

videopart II

Note:Meaning of the song.The song is composed by Syama Sastry.

Note:The main song is beautifully sung by shree T.N.Seshagopalan.The In the last part Meenakshi pancharatram is sung

||charana 1||Paraku seyakanevachchi krupasalupa radha
Mora vinava parashakthi girvana vamdhitha
Padha ni bhakthudanamma samthathamu
(nannu brovu...) This saranam is not sung
||charana 2||
Sarojabhava kamalanatha shamkarasuremdhra
Nuthacharitha purani vani imdhrani
Vamdhitha rani ahibhushanuni rani
(nannu brovu...) This saranam is also not sung


Oh Mother Lalita, please shower your grace on me abundantly . Am I not having ardent faith in you? You are like wish-fulfilling celestial tree for devotees
Oh Mother Lalita, who else is there for me? Please come quickly.
Please don't be indifferent. Please listen to my lamentation. Oh transcendental Goddess, the celestials bow to your feet. I am always your devotee.
Brahma the lotus born, Vishnu, Siva and Indra the lord of Devatas, extol your glory. You are ancient. Vani and Indrani bow to you. You are queen of Sankara whose ornaments are serpents.
I spent all my time in praising arrogant and wicked and their tales. Please bestow your grace and relieve me of distress.
Oh Koumari, holy Sumeru mountain is your abode. You are Syama Krishna's sister. Oh Mother Meenakshi, O Uma, O Sankari, O supreme queen Lalita, this is the right time to protect me.
Monday, November 22, 2010

naTanala Bramayaku nA manasA-నటనల భ్రమయకు నా మనసా- நடநல ப்ரமயகு நா மநஸா

Pallavi: naTanala Bramayaku nA manasA | GaTiyiMcu hariyE kalavADu
Charanam: muMcina jagamidi mOhinI gajamu | poMcina yAsa puTTiMcEdi
vaMcanala nijamuvalenE vuMDunu | maMculu mAyale marunADu
charanam: sari saMsAramu saMtalakUTami | soridi bajAramu cUpEdi
garima neppuDu galakala manucuMDunu | marulagu vidhamE mApaTiki

charanam: kaMduva dEhamugAni mudiyadidi | aMdina rUpa mADEdidi
yeMdunu SrI vEMkaTESvaruMDunu | DiMdu paDaganide teramarugu

பல்லவி: நடநல ப்ரமயகு நா மநஸா, கடியிம்சு ஹரியே களவாடு (நடநல)
சரணம்:  மும்சின ஜகமிதி  மோகினி கஜமு, பொம்சின ஆச  புட்டிந்சேதிதி 
வஞ்சநல  நிஜமுவலனே  வும்டுனு,வம்சுலு மாயலே  மருநாடு (நடநல)
சரணம்: சரி சந்சாரமு சண்டலகூட்டமி , சொரிடி பசாரமு கூபேதிதி  
கரிம நெப்புடு கலகல மனுசுண்டுனு , மருலகு விதமே மாபடிகி (நடநல)
சரணம்: கண்டுவடேக முகானி முடியதிதி, அந்டின பஹுரூப  மாடேதிதி  
எண்டுனு ஸ்ரீ வேங்கடேச்வரும்டுனு, டிம்டு படகநிதே  தெரமருகு (நடநல|  

telugu script

Pallavi: నటనల భ్రమయకు నా మనసా | ఘటియించు హరియే కలవాడు
Charanam: ముంచిన జగమిది మోహినీ గజము | పొంచిన యాస పుట్టించేది
వంచనల నిజమువలెనే వుండును | మంచులు మాయలె మరునాడు
Charanam: సరి సంసారము సంతలకూటమి | సొరిది బజారము చూపేది
గరిమ నెప్పుడు గలకల మనుచుండును | మరులగు విధమే మాపటికి
Charanam కందువ దేహముగాని ముదియదిది | అందిన రూప మాడేదిది
యెందును శ్రీ వేంకటేశ్వరుండును | డిందు పడగనిదె తెరమరుగు

Meaning of the song
(The composer of the song is Annamaacharya)
Oh my Mind, don't get entangled in the drama of life because all the parodies are nothing but the Lord's making and His creation.
Oh my Mind, remember the stories of 'Gajendra Moksha' and 'Mohini Avatharam' all the time for they are our lessons and reminders to quell evil desires; because falsity is sweet and credible; truth indeed prevails just like a clear morning after each foggy night.
Identical to the association of merchants which is formed for mutual benefit and support, one is attracted towards the institutions of marriage and family; where pomp and pride are merry and joyous. But all glorious fame is lost by the dusk.
When everything is possible and easy for a human being, he thinks that everything is his making and he himself can conquer the whole world! As time passes by... when one realises that everything one had or made is trivial, the mind traverses towards the Lord to seek His company. And when he achieves the company of Lord Venkateswara, what else one can have? The drama is bound to go offscreen then!

video